Soepel onderdak & tengellatten

Het soepele onderdak wordt met behulp van tengellatten geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant, het lastenboek en de uitvoeringsplannen van de architect.

Waterdicht aspect - Het onderdak zorgt voor de wind- en regendichtheid van het hellend dak.

Aannemer dakdichting.

  • Het soepele onderdak moet geplaatst worden met overlapping. Deze overlapping (volgens de richting van de dakhelling) is afhaneklijk van de dakhelling. Voor meer informatie over de plaatsing van het onderdak wordt verwezen naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 240 - Pannendaken (2011).
  • De tengellatten zijn bij voorkeur minstens 15 mm dik. Voor meer informatie over de plaatsing van de tengellatten wordt verwezen naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 240 - Pannendaken (2011).

Naast soepele onderdaken kan er ook gekozen worden voor stijve onderdaken. De keuze van het onderdaktype is afhankelijk van de dampdoorlatendheid. Voor meer informatie wordt verwezen naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 240 - Pannendaken (2011).