Muurplaten

De muurplaten worden geplaatst volgens de voorschriften van de stabiliteitsstudie, het lastenboek en de uitvoeringsplannen van de architect.

De muurplaten dragen bij tot de stabiliteit van het hellend dak.

Aannemer daktimmer


Bart Kegeleers - Student PBA Bouw