Regelwerk

Het houten regelwerk wordt geplaatst volgens de voorschriften van het lastenboek en de uitvoeringsplannen van de architect.

Het regelwerk laat toe leidingen te plaatsen zonder dat het dampscherm wordt geperforeerd.

Aannemer binnenschrijnwerk.

  • Op de tape, die de naad tussen twee delen van het dampscherm afplakt, wordt ter ondersteuning een regel geplaatst. Voor meer informatie over de plaatsing en het nut van een leidingspouw wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 33.
  • Onderaan de wand moeten twee houten regels voorzien worden. De onderste regel dient als ondersteuning van de randisolatie en de dekvloer. De tweede regel dient als ondersteuning voor het plaatsen de plinten.

Naast houten regels bestaan er ook geprofileerde metalen regels.