Binnenpleister

Het binnenpleister wordt tegen de draagmuur aangebracht volgens de voorschriften van het lastenboek, de fabrikant en de uitvoeringsplannen van de architect.

Luchtdicht aspect - Vanaf een dikte van 10 mm garandeert het binnenpleister de luchtdichtheid van de buitenmuur.

Aannemer binnenpleister.

  • Voor meer informatie over de luchtdichtheid en het binnenpleister wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 40 en de technische voorlichting van het WTCB: TV 255 - Luchtdichtheid van gebouwen (2015).