Houten elementen voor dakoversteek

De houten elementen worden geplaatst volgens de voorschriften van de stabiliteitsstudie, het lastenboek en de uitvoeringsplannen van de architect.

De hotuen elementen dragen de dakoversteek van het hellend dak.

Aannemer daktimmer.

De houten elementen worden aan de draagstructuur van het hellend dak bevestigd en mogen niet op de gevelmuur steunen.


Bart Kegeleers - Student PBA Bouw