Dampscherm

Het dampscherm wordt geplaatst volgens de voorschriften van de EPB-studie, de fabrikant, het lastenboek en de uitvoeringsplannen van de architect.

Luchtdicht aspect - Het dampscherm voorkomt inwendige condensatie en zorgt voor de luchtdichtheid van de lichte houten draagstructuur (van het hellend dak).

Aannemer daktimmer.

  • Het dampscherm moet voldoende overlapt worden. Deze overlap is productspecifiek. De naad van deze overlapping moet op een vaste ondergrond worden dichtgeplakt met tape. Voor meer informatie over de luchtdichtheid van hellende daken wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 33 en naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 250 - Luchtdichtheid van gebouwen (2015).
  • Voor meer informatie over de keuze van het dampscherm van hellende daken wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 39.