Panlatten

De panlatten worden geplaatst volgens de voorschriften van  het lastenboek en de uitvoeringsplannen van de architect.

De panlatten dienen ter bevestiging van de dakpannen.

Aannemer dakdichting.

De doorsnede van de panlatten is afhankelijk van de dakhelling en de hart-op-hartafstand tussen de kepers of spanten. Voor meer informatie over de plaatsing van de panlatten wordt verwezen naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 240 - Pannendaken (2011).