Afwerking dakoversteek

De afwerking van de dakoversteek wordt geplaatst volgens de voorschriften van het lastenboek en de uitvoeringsplannen van de architect.

De afwerking van de dakoversteek zorgt voor de buitenafwerking van de dakoversteek van het hellend dak.

Aannemer daktimmer.

De buitenafwerking mag niet tegen de gevelmuur komen. Tussen de gevelmuur en de buitenafwerking van de dakoversteek moet er een opening blijven zodanig de luchtspouw kan ventileren.  


Tasanee Sonck - Student PBA Bouw