Dakisolatie

De dakisolatie wordt geplaatst volgens de voorschriften van de EPB-studie, de fabrikant, het lastenboek en de uitvoeringsplannen van de architect.

Thermisch aspect - De dakisolatie draagt bij tot het beperken van het warmtetransport doorheen het hellend dak.

Aannemer daktimmer.

  • Bij het plaatsen van de dakisolatie moet erop gelet worden dat het soepele onderdak niet naar omhoog wordt geduwd.
  • Daarnaast moet erop toegezien worden dat de ruimte tussen de spanten volledig is opgevuld met isolatie, zodanig dat de isolatie continu doorloopt.

Afhankelijk van de opbouw van het hellend dak, wordt het hellend dak op een andere manier geïsoleerd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de technische voorlichtingvan het WTCB: TV 251 - Thermische isolatie van hellende daken (2014).