Waterkering geveldrager

Op de geveldrager wordt een waterkering die met vijzen tegen de houtskeletwand wordt bevestigd volgens de voorschriften van de fabrikant, het lastenboek en de uitvoeringsplannen van de architect.

Waterdicht aspect - De waterkering zorgt ervoor dat geïnfiltreerd water doorheen het gevelmetselwerk via de luchtspouw wordt opgevangen en vervolgens via de open stootvoegen boven het raam naar buiten kan afvloeien.

Aannemer ruwbouwwerken.

  • De uiteinden van de waterkering moeten minimaal 200 mm vanaf de zijkant van de raamopening ingewerkt worden in het gevelmetselwerk. Voor meer informatie wordt verwezen naar de technische voorlichting van het WTCB: TV188 - Plaatsen van buitenschrijnwerk (1993).
  • Daarnaast moeten de uiteinden van de waterkering voorzien worden van een opstaande zijkant.
  • Boven de waterkering moet de rij gevelstenen voorzien worden van minimaal 1 open stootvoeg per lopende meter (of minimaal 2 boven een raam- of deuropening).
  • Waterkeringen bestaande uit polyetheen (PE-folies) kunnen niet duurzaam verkleefd worden. Daarom worden deze folies hoofdzakelijk gebruikt om opstijgend vocht in metselwanden tegen te houden. Deze worden dan in een langsvoeg tussen 2 rijen stenen geplaatst. 
  • In plaats van de waterkering tegen de houtskeletwand te bevestigen, kan deze ook tussen de onderste tand-en-groef-verbinding van de dampopen houtvezelplaten geplaatst worden.
  • Waterkeringen kunnen bestaan uit:
  • Vloeibare afdichtingen
  • Soepele membranen
  • Zink
  • ...
Zoek de gepaste waterkering via de zoekmachine van het WTCB.