Luchtdichte tape

Het plaatsen van de luchtdichte tape gebeurt volgens voorschriften van de fabrikant, het lastenboek en de uitvoeringsplannen van de architect.

Luchtdicht aspect - De luchtdichte tape zorgt voor een luchtdichte aansluiting tussen het multiplexkader en de houtskeletwand. 

Aannemer buitenschrijnwerk.

  • De luchtdichte tape moet alle achterliggende materialen overlappen, zodanig er een luchtdichte aansluiting tussen de multiplexkader en de houtskeletwand gerealiseerd kan worden.
  • Bij het aanbrengen van de luchtdichte tape is het belangrijk dat ter hoogte van hoekaansluitingen de luchtdiche tape in overlap wordt geplaatst.
  • Voor meer informatie over de luchtdichtheid en buitenschrijnwerk wordt verwezen naar het WTCB contact nr. 33 en naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 255 - Luchdichtheid van gebouwen (2015).