Bovenaansluiting raam achter slag houtskelet

Plaatsing OSB-platen
 • De OSB-platen moeten geschrankt geplaatst worden
 • De tand en groef van de OSB-platen moeten perfect op elkaar aansluiten.
 • De tand- en groefverbinding van de OSB-platen kan verlijmd worden om een beter windverband te bekomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 31.
Houtskelet zijkant wandopening
 • Ter hoogte van de wandopening wordt ter versteviging naast de I-stijl een extra stijl voorzien. 
Houtskelet boven wandopening
 • Boven de wandopening zijn in de houtskeletwand de I-regels vervangen door houten LVL stijlen. Dit om de stabiliteit van de geveldrager te verzekeren. 
Houtvezelplaten houtskeletwand
 • De houtvezelplaten moeten dampopen zijn. Deze houtvezelplaten, aan de buitenzijde van de houtskeletwand, moeten meer dampopen zijn dan de OSB-platen aan de binnenzijde. Voor meer informatie over de luchtdichtheid en houtskeletbouw wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 33 en naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 250 - Luchtdichtheid van gebouwen (2015).
 • Daarnaast moeten de houtvezelplaten waterdicht en winddicht zijn. Voor meer informatie over de vochtbeheersting in houtskeletwand wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 37.
Spouwankers
 • Ter bevestiging van het buitenmetselwerk is het nodig om per m² minimaal 5 spouwankers te plaatsen in de houtskeletwand.
 • De maximale afstand tussen twee spouwankers mag volgens NBN B25-401 niet meer bedragen dan 750 mm in horizontale richting en 300 mm in verticale richting.
Luchtspouw houtskeletwand
 • Om schimmelvorming aan de buitenzijde van de houtskeletwand te voorkomen, moet de luchtspouw tussen de gevelmur en de houtskeletwand minimaal 5 cm breed zijn. Op deze manier wordt de luchtspouw voldoende geventileerd.
Waterkering raamopening
 • De waterkering moet minimaal 10 cm breed zijn en moet over de volledige hoogte aan beide zijdes van de raamopening worden aangebracht.
Waterkeringen bestaande uit polyetheen
 • Waterkeringen bestaande uit polyetheen (PE-folies) kunnen niet duurzaam verkleefd worden. Daarom worden deze folies hoofdzakelijk gebruikt om opstijgend vocht in metselwanden tegen te houden. Deze worden dan in een langsvoeg tussen 2 rijen stenen geplaatst. 
Waterkering luchtspouw buitenschrijnwerk
 • De uiteinden van de waterkering moeten minimaal 200 mm vanaf de zijkant van de raamopening ingewerkt worden in het gevelmetselwerk. Voor meer informatie wordt verwezen naar de technische voorlichting van het WTCB: TV188 - Plaatsen van buitenschrijnwerk (1993).
 • Daarnaast moeten de uiteinden van de waterkering voorzien worden van een opstaande zijkant.
 • Boven de waterkering moet de rij gevelstenen voorzien worden van minimaal 1 open stootvoeg per lopende meter (of minimaal 2 boven een raam- of deuropening).
Waterkeringen bestaande uit polyetheen
 • Waterkeringen bestaande uit polyetheen (PE-folies) kunnen niet duurzaam verkleefd worden. Daarom worden deze folies hoofdzakelijk gebruikt om opstijgend vocht in metselwanden tegen te houden. Deze worden dan in een langsvoeg tussen 2 rijen stenen geplaatst. 
Gevelmuur boven raamopening
 • Bij het plaatsen van de gevelmuur worden de zijkanten van de waterkering van de spouwmuur omgeplooid en ingewerkt in een stootvoeg van de eerste volgende rij gevelstenen. Op deze manier wordt zijdelingse waterinfiltratie voorkomen.
 • Boven de raamopening moet de eerste rij gevelstenen voorzien zijn van open stootvoegen. Afhankelijk van de lengte van de raamopening moet er per lopende meter minimaal 1 open stootvoeg voorzien worden. 
Luchtspouw houtskeletwand
 • Om schimmelvorming aan de buitenzijde van de houtskeletwand te voorkomen, moet de luchtspouw tussen de gevelmur en de houtskeletwand minimaal 5 cm breed zijn. Op deze manier wordt de luchtspouw voldoende geventileerd.
Waterkeringen bestaande uit polyetheen
 • Waterkeringen bestaande uit polyetheen (PE-folies) kunnen niet duurzaam verkleefd worden. Daarom worden deze folies hoofdzakelijk gebruikt om opstijgend vocht in metselwanden tegen te houden. Deze worden dan in een langsvoeg tussen 2 rijen stenen geplaatst. 
Multiplexplaten
 • De multiplexplaten moeten voldoende luchtdicht zijn.
 • Voor meer informatie over mogelijke oplossingen voor de plaatsing van het schrijnwerk met betrekking tot luchtdichtheid wordt verwezen naar het WTCB-contact 33 en naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 250 - Luchtdichtheid van gebouwen (2015).
Tussengevoegde isolatie

Er moet op toegezien worden dat de opening tussen het raam en de ruwbouw volledig is opgevuld met isolatie.

Luchtdichte tape houtskelet
 • De luchtdichte tape moet alle achterliggende materialen overlappen, zodanig er een luchtdichte aansluiting tussen de multiplexkader en de houtskeletwand gerealiseerd kan worden.
 • Bij het aanbrengen van de luchtdichte tape is het belangrijk dat ter hoogte van hoekaansluitingen de luchtdiche tape in overlap wordt geplaatst.
 • Voor meer informatie over de luchtdichtheid en buitenschrijnwerk wordt verwezen naar het WTCB contact nr. 33 en naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 255 - Luchdichtheid van gebouwen (2015).
Isolatie regelwerk

De isolatie tussen het regelwerk wordt beschouwd als een bijkomende manier om de warmtestromen doorheen de houtskeletwand te beperken. In de eerste plaats houdt de isolatie in de houtskeletwand de warmtestroom tegen.

Hoekaansluiting gipsplaten

In de hoekaansluiting tussen gipsplaten moet er een elastische voeg voorzien worden.