Spouwankes

De spouwankers worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant, het lastenboek en de uitvoeringsplannen van de architect.

De spouwankers verbinden de gevelmuur aan de houten draagstructuur.

Aannemer ruwbouwwerken.

  • Ter bevestiging van het buitenmetselwerk is het nodig om per m² minimaal 5 spouwankers te plaatsen in de houtskeletwand.
  • De maximale afstand tussen twee spouwankers mag volgens NBN B25-401 niet meer bedragen dan 750 mm in horizontale richting en 300 mm in verticale richting.

In tegenstelling tot de spouwankers die gebruikt worden bij massiefbouw, is het niet noodzakelijk dat deze spouwankers thermisch onderbroken zijn.