Gevelmuur boven raamopening

De gevelmuur wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant, het lastenboek en de uitvoeringsplannen van de architect.

De gevelmuur zorgt voor de wind- en regendichtheid van de spouwmuur.

Aannemer ruwbouwwerken.

  • Bij het plaatsen van de gevelmuur worden de zijkanten van de waterkering van de spouwmuur omgeplooid en ingewerkt in een stootvoeg van de eerste volgende rij gevelstenen. Op deze manier wordt zijdelingse waterinfiltratie voorkomen.
  • Boven de raamopening moet de eerste rij gevelstenen voorzien zijn van open stootvoegen. Afhankelijk van de lengte van de raamopening moet er per lopende meter minimaal 1 open stootvoeg voorzien worden. 
  • Om schimmelvorming aan de buitenzijde van de houtskeletwand te voorkomen, moet de luchtspouw tussen de gevelmur en de houtskeletwand minimaal 5 cm breed zijn. Op deze manier wordt de luchtspouw voldoende geventileerd.

Naast de traditioneel opgebouwde gevelmuur met mortelvoegen, bestaat er ook gelijmd gevelmetselwerk. Indien er een uitvoeringsmethode wordt gebruikt waarbij de stootvoegen open zijn, dan zal de gevelmuur niet wind- en regendicht zijn.