Vloerafwerking

De vloerafwerking wordt geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant, het lastenboek en de uitvoeringsplannen van de architect.

De vloerafwerking is de binnenafwerking van de vloer.

Aannemer vloerafwerking.

  • De afstand tussen het niveau van de vloerafwerking en de waterkering van de draagmuur moet minimaal 10 mm bedragen.
  • De plinten moeten over minimaal de helft van de totale hoogte tegen het pleisterwerk worden bevestigd.
  • Voor meer informatie over de luchtdichtheid en de tegelzetten wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 39.