Basisprincipes

Bouwknopen komen voor daar waar scheidingsconstructies samenkomen of daar waar de isolatielaag van een scheidingsconstructie wordt doorboord. Op deze plaatsen in de gebouwschil kunnen warmteverliezen optreden en dit kan leiden tot vocht- en schimmelproblemen. Om deze situaties te vermijden is het belangrijk dat bouwknopen correct worden ontworpen én zorgvuldig worden uitgevoerd. Om hiervoor te zorgen kunnen 'EPB-aanvaarde bouwknopen' gerealiseerd worden. De EPB-aanvaarde bouwknopen behoren tot optie B om de invloed van bouwknopen in te rekenen. Om EPB-aanvaarde bouwknopen te realiseren worden 3 basisprincipes aangereikt. Deze basisregels vragen weining rekenwerk, zijn toepasbaar op variante bouwknopen of nieuwe bouwknopen en stellen de achterliggende principes visueel voor.

De webapplicatie streeft er niet naar dat bouwknopen volgens deze 3 basisregels kunnen worden uitgerekend. Het doel van de webapplicatie is dat de achterliggende principes van deze 3 basisregels worden begrepen. De toepassing van materialen is projectgebonden en verschilt van werf tot werf. De op uw werf gebruikte bouwmaterialen met hun eigenschappen kan teruggevonden worden op de uitvoeringsplannen van de architect, het bestek, de technische materiaalfiches of de EPB-studie.

Hieronder worden de 3 basisregels toegelicht. Als een bouwknoop aan één van de 3 basisprincipes voldoet, is de bouwknoop EPB-aanvaard.