Disclaimer

Deze website is eigendom van Odisee vzw, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel, verder Odisee genoemd. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:
 
Aansprakelijkheid
Odisee besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de geleverde inspanningen kan Odisee niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, 100% nauwkeurig of bijgewerkt is. Odisee kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Odisee draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die zonder verdere toetsing genomen worden op basis van gegevens of hulpmiddelen die ter beschikking gesteld worden via deze website.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Odisee geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Odisee kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Odisee verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Als u onjuistheden vaststelt of er lijkt iets niet te kloppen dan kunt u ons dat meedelen via een e-mail naar stijn.vandermeersch@odisee.be.
 
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, animaties, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Odisee of rechthoudende derden. De intellectuele eigendomsrechten van de site of van de informatie die op of via de site beschikbaar is wordt niet overgedragen op de gebruiker.
Teksten, opmaak, grafische elementen, afbeeldingen, animaties, filmfragmenten, broncode en andere items op deze site genieten auteursrechtelijke bescherming Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Odisee.
 
Privacybeleid
Odisee  hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens en rondom het gebruik van haar website.
Odisee kan ‘cookies’ (kleine tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden) en webanalytische diensten gebruiken die Odisee helpen bij de analyse van het gebruik van de website. De informatie die de cookies en webanalyses bevatten over uw gebruik van de website (uw IP adres inbegrepen) wordt opgeslagen en gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. U kan cookies weigeren in uw webbrowser door deze juist in te stellen. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat u niet alle functies van de website zal kunnen gebruiken. 
De ten behoeve van informatieverzoeken of per e-mail verstrekte informatie zal alleen gebruikt worden in overeenstemming met de wensen die U zelf terzake aangeeft.
U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via e-mail: stijn.vandermeersch@odisee.be