Principe schranken spouwisolatie

Plaatsing spouwisolatie eerste laag eerste rij
  • Om de spouwisolatie tegen de draagmuur te bevestigen, is het belangrijk dat er geïsoleerde spouwankers worden gebruikt .
  • De isolatieplaten van de eerste en de tweede laag moeten ten opzichte van elkaar horizontaal schranken.
Plaatsing spouwisolatie tweede laag eerste rij

Alle isolatieplaten van een isolatielaag moeten steeds horizontaal schranken.

Plaatsing spouwankers & luchtdichtingstape
  • Ter bevestiging van het buitenmetselwerk is het nodig om per m² minimaal 5 spouwankers te plaatsen.
  • De maximale afstand tussen twee spouwankers mag volgens NBN B25-401 niet meer bedragen dan 750 mm in horizontale richting en 300 mm in verticale richting. Daarnaast moeten de spouwankers op minimaal 10 cm van de randen van de isolatieplaten geplaatst worden.
  • Het dichtplakken van de naden tussen de buitenste isolatieplaten, is vooral noodzakelijk wanneer de spouwisolatie slechts uit 1 laag isolatieplaten bestaat. Indien de spouwisolatie uit 2 lagen isolatieplaten bestaat, is het dichtplakken van de naden minder noodzakelijk.
Plaatsing spouwisolatie eerste laag tweede rij

De isolatieplaten van de eerste en de tweede laag moeten ten opzichte van elkaar verticaal schranken.