Dorpelaansluiting buitendeur houtskelet

Tussengevoegd isolerend deel

De breedte van het tussengevoegd isolerend deel moet overeenkomen met de breedte van de draagmuur.

Waterkeringen bestaande uit polyetheen
 • Waterkeringen bestaande uit polyetheen (PE-folies) kunnen niet duurzaam verkleefd worden. Daarom worden deze folies hoofdzakelijk gebruikt om opstijgend vocht in metselwanden tegen te houden. Deze worden dan in een langsvoeg tussen 2 rijen stenen geplaatst. 
Waterbestendige isolatie voet houtskeletwand

Aangezien onderaan de luchtspouw permanent vocht aanwezig kan zijn, wordt er geopteerd om aan de voet van de houtskeletwand waterbestendige isolatie te gebruiken. Indien niet zou gekozen worden voor waterbestendige isolatie, zou waterabsorptie een negatief effect hebben op de thermische eigenschappen van de isolatie.

Plaatsing OSB-platen
 • De OSB-platen moeten geschrankt geplaatst worden
 • De tand en groef van de OSB-platen moeten perfect op elkaar aansluiten.
 • De tand- en groefverbinding van de OSB-platen kan verlijmd worden om een beter windverband te bekomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 31.
Houtvezelplaten houtskeletwand
 • De houtvezelplaten moeten dampopen zijn. Deze houtvezelplaten, aan de buitenzijde van de houtskeletwand, moeten meer dampopen zijn dan de OSB-platen aan de binnenzijde. Voor meer informatie over de luchtdichtheid en houtskeletbouw wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 33 en naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 250 - Luchtdichtheid van gebouwen (2015).
 • Daarnaast moeten de houtvezelplaten waterdicht en winddicht zijn. Voor meer informatie over de vochtbeheersting in houtskeletwand wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 37.
Spouwankers
 • Ter bevestiging van het buitenmetselwerk is het nodig om per m² minimaal 5 spouwankers te plaatsen in de houtskeletwand.
 • De maximale afstand tussen twee spouwankers mag volgens NBN B25-401 niet meer bedragen dan 750 mm in horizontale richting en 300 mm in verticale richting.
Waterkering luchtspouw buitendeur
 • De waterkering van de luchtspouw wordt tegen de houtskeletwand bevestigd.
 • De waterkering moet ter hoogte van de deuropening enkele centimeters doorlopen, zodanig deze vervolgens kan worden omgeplooid.
Waterkeringen bestaande uit polyetheen
 • Waterkeringen bestaande uit polyetheen (PE-folies) kunnen niet duurzaam verkleefd worden. Daarom worden deze folies hoofdzakelijk gebruikt om opstijgend vocht in metselwanden tegen te houden. Deze worden dan in een langsvoeg tussen 2 rijen stenen geplaatst. 
Open stootvoegen
 • De open stootvoegen moeten boven elke waterkerende laag voorzien worden.
 • Per lopende meter er minimaal 1 open stootvoeg voorzien worden. 
Gevelmuur buitendorpel
 • Bij de plaatsing van de gevelmuur rondom de raam- of deuropening moet rekening gehouden worden met de diepte die de dorpels moeten ingewerkt worden in de gevelmuur. Bij voorkeur worden de dorpels minimaal 50 mm ingewerkt in het gevelmetselwerk.
Waterkering onder buitendorpel - houtskelet
 • De waterkering moet tegen de waterkering van de luchtspouw geplooid worden. Het opstaande deel moet samen met het opstaande deel van de waterkering van de luchtspouw in een stootvoeg worden ingewerkt.
 • De waterkering moet bij het plaatsen van de buitendorpel achteraan de buitendorpel worden omgeplooid.
 • Voor meer informatie over vochtproblemen aan de aanlsuiting van het schrijnwerk op de ruwbouw wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 41.
Waterkeringen bestaande uit polyetheen
 • Waterkeringen bestaande uit polyetheen (PE-folies) kunnen niet duurzaam verkleefd worden. Daarom worden deze folies hoofdzakelijk gebruikt om opstijgend vocht in metselwanden tegen te houden. Deze worden dan in een langsvoeg tussen 2 rijen stenen geplaatst. 
Waterkeringen bestaande uit polyetheen
 • Waterkeringen bestaande uit polyetheen (PE-folies) kunnen niet duurzaam verkleefd worden. Daarom worden deze folies hoofdzakelijk gebruikt om opstijgend vocht in metselwanden tegen te houden. Deze worden dan in een langsvoeg tussen 2 rijen stenen geplaatst. 
Luchtspouw houtskeletwand
 • Om schimmelvorming aan de buitenzijde van de houtskeletwand te voorkomen, moet de luchtspouw tussen de gevelmur en de houtskeletwand minimaal 5 cm breed zijn. Op deze manier wordt de luchtspouw voldoende geventileerd.
Waterkering deuropening
 • De waterkering moet minimaal 10 cm breed zijn en moet over de volledige hoogte aan beide zijde van de deuropening worden aangebracht. De waterkering moet onderaan aansluiten op de waterkering van onder de buitendorpel.
Waterkeringen bestaande uit polyetheen
 • Waterkeringen bestaande uit polyetheen (PE-folies) kunnen niet duurzaam verkleefd worden. Daarom worden deze folies hoofdzakelijk gebruikt om opstijgend vocht in metselwanden tegen te houden. Deze worden dan in een langsvoeg tussen 2 rijen stenen geplaatst. 
Buitendorpel
 • De vormgeving van de dorpel moet in samenspraak gebeuren met de aannemer buitenschrijnwerk. Met betrekking tot de waterdichtheid kan gekozen worden voor een buitendorpel met opstand.
 • Ter hoogte van de aansluiting tussen twee buitendorpels moet er een waterkerende folie worden voorzien.

DUBiT

 • Voor meer informatie over buitendorpels en waterdichtheid wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 11.
Buitendeur op multiplexkader
 • De buitendeur moet voorzien zijn van een thermische onderbreking.
 • De multiplexplaten moeten voldoende luchtdicht zijn.
 • Voor meer informatie over vochtproblemen aan de aanlsuiting van het schrijnwerk op de ruwbouw wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 41.
 • Voor meer informatie over mogelijke oplossingen voor de plaatsing van het schrijnwerk met betrekking tot luchtdichtheid wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 33.
Tussengevoegde isolatie

Er moet op toegezien worden dat de opening tussen het raam en de ruwbouw volledig is opgevuld met isolatie.

Luchtdichte tape houtskelet
 • De luchtdichte tape moet alle achterliggende materialen overlappen, zodanig er een luchtdichte aansluiting tussen de multiplexkader en de houtskeletwand gerealiseerd kan worden.
 • Bij het aanbrengen van de luchtdichte tape is het belangrijk dat ter hoogte van hoekaansluitingen de luchtdiche tape in overlap wordt geplaatst.
 • Voor meer informatie over de luchtdichtheid en buitenschrijnwerk wordt verwezen naar het WTCB contact nr. 33 en naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 255 - Luchdichtheid van gebouwen (2015).
Plaatsing luchtdichte folie
 • De luchtdichte folie moet op een stofvrije ondergrond worden aangebracht.
 • Vloerleidingen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst en worden bovenaan voorzien van een mortelbrug. Dit zorgt voor een eenvoudigere aansluiting met de luchtdichte folie.
Dubbele regels onderaan houten regelwerk
 • Onderaan de wand moeten twee houten regels voorzien worden. De onderste regel dient als ondersteuning van de randisolatie en de dekvloer. De tweede regel dient als ondersteuning voor het plaatsen de plinten.
Isolatie regelwerk

De isolatie tussen het regelwerk wordt beschouwd als een bijkomende manier om de warmtestromen doorheen de houtskeletwand te beperken. In de eerste plaats houdt de isolatie in de houtskeletwand de warmtestroom tegen.

Hoekaansluiting gipsplaten

In de hoekaansluiting tussen gipsplaten moet er een elastische voeg voorzien worden.

Afsnijden randisolatie
 • Bij het afsnijden van overtollige randisolatie moet erop gelet worden dat onderligende folies niet worden beschadigd.
Afsnijden PE-folie
 • Bij het afsnijden van overtollige PE-folie moet erop gelet worden dat onderligende folies niet worden beschadigd.
PE-folie houtskeletwand
 • De PE-folie moet voldoende hoog worden opgetrokken, zodanig deze boven het niveau van de vloerafwerking komt. Hierdoor wordt waterinfiltratie aan de binnenzijde voorkomen!
Vloerafwerking - houtskelet
 • De plinten moeten over minimaal de helft van de totale hoogte tegen de gipsplaten worden bevestigd.
 • Voor meer informatie over de luchtdichtheid en de tegelzetten wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 39.
Soepele voegen
 • Tussen de vloerafwerking en de vaste kader van de buitendeur moet er een soepele voeg worden voorzien om mogelijke zettingen op te vangen.