Dorpelaansluiting raam achter slag met screen houtskelet

Plaatsing OSB-platen
 • De OSB-platen moeten geschrankt geplaatst worden
 • De tand en groef van de OSB-platen moeten perfect op elkaar aansluiten.
 • De tand- en groefverbinding van de OSB-platen kan verlijmd worden om een beter windverband te bekomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 31.
Houtskelet zijkant wandopening
 • Ter hoogte van de wandopening wordt ter versteviging naast de I-stijl een extra stijl voorzien. 
Houtvezelplaten houtskeletwand
 • De houtvezelplaten moeten dampopen zijn. Deze houtvezelplaten, aan de buitenzijde van de houtskeletwand, moeten meer dampopen zijn dan de OSB-platen aan de binnenzijde. Voor meer informatie over de luchtdichtheid en houtskeletbouw wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 33 en naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 250 - Luchtdichtheid van gebouwen (2015).
 • Daarnaast moeten de houtvezelplaten waterdicht en winddicht zijn. Voor meer informatie over de vochtbeheersting in houtskeletwand wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 37.
Spouwankers
 • Ter bevestiging van het buitenmetselwerk is het nodig om per m² minimaal 5 spouwankers te plaatsen in de houtskeletwand.
 • De maximale afstand tussen twee spouwankers mag volgens NBN B25-401 niet meer bedragen dan 750 mm in horizontale richting en 300 mm in verticale richting.
Gevelmuur buitendorpel
 • Bij de plaatsing van de gevelmuur rondom de raam- of deuropening moet rekening gehouden worden met de diepte die de dorpels moeten ingewerkt worden in de gevelmuur. Bij voorkeur worden de dorpels minimaal 50 mm ingewerkt in het gevelmetselwerk.
Luchtspouw houtskeletwand
 • Om schimmelvorming aan de buitenzijde van de houtskeletwand te voorkomen, moet de luchtspouw tussen de gevelmur en de houtskeletwand minimaal 5 cm breed zijn. Op deze manier wordt de luchtspouw voldoende geventileerd.
Waterkering raamopening
 • De waterkering moet minimaal 10 cm breed zijn en moet over de volledige hoogte aan beide zijdes van de raamopening worden aangebracht.
Waterkeringen bestaande uit polyetheen
 • Waterkeringen bestaande uit polyetheen (PE-folies) kunnen niet duurzaam verkleefd worden. Daarom worden deze folies hoofdzakelijk gebruikt om opstijgend vocht in metselwanden tegen te houden. Deze worden dan in een langsvoeg tussen 2 rijen stenen geplaatst. 
Waterkering onder buitendorpel
 • Voor meer informatie over vochtproblemen aan de aanlsuiting van het schrijnwerk op de ruwbouw wordt verwezen naar het WTCB-contact 41.
Waterkeringen bestaande uit polyetheen
 • Waterkeringen bestaande uit polyetheen (PE-folies) kunnen niet duurzaam verkleefd worden. Daarom worden deze folies hoofdzakelijk gebruikt om opstijgend vocht in metselwanden tegen te houden. Deze worden dan in een langsvoeg tussen 2 rijen stenen geplaatst. 
Houten regel

De houten regel is chemisch behandeld om waterindringing te vermijden.

Buitendorpel
 • De vormgeving van de dorpel moet in samenspraak gebeuren met de aannemer buitenschrijnwerk. Met betrekking tot de waterdichtheid kan gekozen worden voor een buitendorpel met opstand.
 • Ter hoogte van de aansluiting tussen twee buitendorpels moet er een waterkerende folie worden voorzien.

DUBiT

 • Voor meer informatie over buitendorpels en waterdichtheid wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 11.
Waterkering tussengevoegde drukvaste isolatie
 • Nadat de tussengevoegde drukvaste isolatie is geplaatst, moet de resterende waterkering van onder de buitendorpel op het tussengevoegde drukvaste isoaltie omgeplooid worden.
Multiplexplaten
 • De multiplexplaten moeten voldoende luchtdicht zijn.
 • Voor meer informatie over mogelijke oplossingen voor de plaatsing van het schrijnwerk met betrekking tot luchtdichtheid wordt verwezen naar het WTCB-contact 33 en naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 250 - Luchtdichtheid van gebouwen (2015).
Waterdichte aansluiting raam - dorpel

Naast de soepele kitvoeg, draagt de plaatsing van het raamkader ten opzichte van de buitendorpel ook bij tot de waterdichtheid. Daarom wordt bij voorkeur het raamkader aan de buitenkant enkele millimeters voorbij de opstand van de buitendorpel geplaatst. Op deze manier druipt het water op de buitendorpel af. 

Tussengevoegde isolatie

Er moet op toegezien worden dat de opening tussen het raam en de ruwbouw volledig is opgevuld met isolatie.

Luchtdichte tape houtskelet
 • De luchtdichte tape moet alle achterliggende materialen overlappen, zodanig er een luchtdichte aansluiting tussen de multiplexkader en de houtskeletwand gerealiseerd kan worden.
 • Bij het aanbrengen van de luchtdichte tape is het belangrijk dat ter hoogte van hoekaansluitingen de luchtdiche tape in overlap wordt geplaatst.
 • Voor meer informatie over de luchtdichtheid en buitenschrijnwerk wordt verwezen naar het WTCB contact nr. 33 en naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 255 - Luchdichtheid van gebouwen (2015).
Isolatie regelwerk

De isolatie tussen het regelwerk wordt beschouwd als een bijkomende manier om de warmtestromen doorheen de houtskeletwand te beperken. In de eerste plaats houdt de isolatie in de houtskeletwand de warmtestroom tegen.

Hoekaansluiting gipsplaten

In de hoekaansluiting tussen gipsplaten moet er een elastische voeg voorzien worden.

Binnendorpel

Tussen de binnendorpel en de raamkader wordt er een soepele kitvoeg aangebracht. Deze kitvoeg vangt eventuele zettingen op.