Verdiepingsvloer platformmethode

Plaatsing OSB-platen
 • De OSB-platen moeten geschrankt geplaatst worden
 • De tand en groef van de OSB-platen moeten perfect op elkaar aansluiten.
 • De tand- en groefverbinding van de OSB-platen kan verlijmd worden om een beter windverband te bekomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 31.
Plaatsing OSB-platen
 • De OSB-platen moeten geschrankt geplaatst worden
 • De tand en groef van de OSB-platen moeten perfect op elkaar aansluiten.
 • De tand- en groefverbinding van de OSB-platen kan verlijmd worden om een beter windverband te bekomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 31.
Plaatsing OSB-platen
 • De OSB-platen moeten geschrankt geplaatst worden
 • De tand en groef van de OSB-platen moeten perfect op elkaar aansluiten.
 • De tand- en groefverbinding van de OSB-platen kan verlijmd worden om een beter windverband te bekomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 31.
Houtvezelplaten houtskeletwand
 • De houtvezelplaten moeten dampopen zijn. Deze houtvezelplaten, aan de buitenzijde van de houtskeletwand, moeten meer dampopen zijn dan de OSB-platen aan de binnenzijde. Voor meer informatie over de luchtdichtheid en houtskeletbouw wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 33 en naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 250 - Luchtdichtheid van gebouwen (2015).
 • Daarnaast moeten de houtvezelplaten waterdicht en winddicht zijn. Voor meer informatie over de vochtbeheersting in houtskeletwand wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 37.
Isolatie verdiepingsvloer
 • Ter hoogte van de verdiepingvloer, moet tegen de luctdichte folie ook isolatie worden aangebracht.
Spouwankers
 • Ter bevestiging van het buitenmetselwerk is het nodig om per m² minimaal 5 spouwankers te plaatsen in de houtskeletwand.
 • De maximale afstand tussen twee spouwankers mag volgens NBN B25-401 niet meer bedragen dan 750 mm in horizontale richting en 300 mm in verticale richting.
Spouwankers ter hoogte van vloeraansluiting
 • De spouwankers worden zodanig geplaatst dat de luchtdichtingsfolie ter hoogte van de vloeraansluiting niet wordt doorboord.
Luchtspouw houtskeletwand
 • Om schimmelvorming aan de buitenzijde van de houtskeletwand te voorkomen, moet de luchtspouw tussen de gevelmur en de houtskeletwand minimaal 5 cm breed zijn. Op deze manier wordt de luchtspouw voldoende geventileerd.
Dubbele regels onderaan houten regelwerk
 • Onderaan de wand moeten twee houten regels voorzien worden. De onderste regel dient als ondersteuning van de randisolatie en de dekvloer. De tweede regel dient als ondersteuning voor het plaatsen de plinten.
Isolatie regelwerk

De isolatie tussen het regelwerk wordt beschouwd als een bijkomende manier om de warmtestromen doorheen de houtskeletwand te beperken. In de eerste plaats houdt de isolatie in de houtskeletwand de warmtestroom tegen.

Hoekaansluiting gipsplaten

In de hoekaansluiting tussen gipsplaten moet er een elastische voeg voorzien worden.

Afsnijden randisolatie
 • Bij het afsnijden van overtollige randisolatie moet erop gelet worden dat onderligende folies niet worden beschadigd.
Afsnijden PE-folie
 • Bij het afsnijden van overtollige PE-folie moet erop gelet worden dat onderligende folies niet worden beschadigd.
PE-folie houtskeletwand
 • De PE-folie moet voldoende hoog worden opgetrokken, zodanig deze boven het niveau van de vloerafwerking komt. Hierdoor wordt waterinfiltratie aan de binnenzijde voorkomen!
Vloerafwerking - houtskelet
 • De plinten moeten over minimaal de helft van de totale hoogte tegen de gipsplaten worden bevestigd.
 • Voor meer informatie over de luchtdichtheid en de tegelzetten wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 39.