Opstand plat dak houtskelet

Plaatsing OSB-platen
 • De OSB-platen moeten geschrankt geplaatst worden
 • De tand en groef van de OSB-platen moeten perfect op elkaar aansluiten.
 • De tand- en groefverbinding van de OSB-platen kan verlijmd worden om een beter windverband te bekomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 31.
OSB-platen plat dak
 • De OSB-platen van het plat dak moeten voldoende dampopen zijn.
 • De OSB-platen moeten geschrankt geplaatst worden.
 • De tand en groef van de OSB-platen moeten perfect op elkaar aansluiten.
 • De tand- en groefverbinding van de OSB-platen kan verlijmd worden om een beter windverband te bekomen.
Houtvezelplaten houtskeletwand
 • De houtvezelplaten moeten dampopen zijn. Deze houtvezelplaten, aan de buitenzijde van de houtskeletwand, moeten meer dampopen zijn dan de OSB-platen aan de binnenzijde. Voor meer informatie over de luchtdichtheid en houtskeletbouw wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 33 en naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 250 - Luchtdichtheid van gebouwen (2015).
 • Daarnaast moeten de houtvezelplaten waterdicht en winddicht zijn. Voor meer informatie over de vochtbeheersting in houtskeletwand wordt verwezen naar het WTCB-contact nr. 37.
Isolatie dakopstand
 • Om tot de vereiste thermische continuiteit te bekomen, moet tussen de stijlen van de dakopstand ook isolatie geplaatst worden.
Spouwankers
 • Ter bevestiging van het buitenmetselwerk is het nodig om per m² minimaal 5 spouwankers te plaatsen in de houtskeletwand.
 • De maximale afstand tussen twee spouwankers mag volgens NBN B25-401 niet meer bedragen dan 750 mm in horizontale richting en 300 mm in verticale richting.
Open stootvoegen bovenaan gevelmuur
 • Bovenaan de gevelmuur moet een rij gevelstenen voorzien worden van open stootvoegen. Deze zorgen ervoor dat de houtskeletwand via de luchtspouw voldoende kan verluchten.
Luchtspouw houtskeletwand
 • Om schimmelvorming aan de buitenzijde van de houtskeletwand te voorkomen, moet de luchtspouw tussen de gevelmur en de houtskeletwand minimaal 5 cm breed zijn. Op deze manier wordt de luchtspouw voldoende geventileerd.
Spouwafdekking
 • Van zodra de wand volledig is opgebouwd, moet de spouwafdekking onmiddellijk worden geplaatst. Zo wordt rechtstreekse waterinfiltratie ter hoogte van de bovenkant van de buitenwand vermeden.
 • De spouwafdekking moet onder een kleine helling, naar het plat dak toe, worden geplaatst.
Dampscherm plat dak
 • De dampschermen moeten elkaar minimaal 100 mm overlappen.
 • Voor meer informatie over de plaatsing en de keuze van het dampscherm wordt verwezen naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 215 - Het platte dak (2000).
Isolatie plat dak
 • Het dampscherm moet boven het niveau van de isolatie van het plat dak uitkomen. Op deze manier wordt inwendige condensatie steeds vermeden.
 • Voor meer informatie over de keuze en de plaatsing van de isolatie van het plat dak wordt verwezen naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 215 - Het platte dak (2000).
Dakafdichting plat dak
 • Ter hoogte van de aansluiting tussen het dampscherm en de dakafdichting moet er een luchtdichte verbinding gerealiseerd worden.
 • Voor meer informatie over de keuze en de plaatsing van de dakafdichting wordt verwezen naar de technische voorlichting van het WTCB: TV 215 - Het platte dak (2000).
Dakafdichting dakrandprofiel

De dakafdichting van het dakrandprofiel moet een waterdichte aansluiting maken met de dakafdichting van het plat dak.

Isolatie regelwerk

De isolatie tussen het regelwerk wordt beschouwd als een bijkomende manier om de warmtestromen doorheen de houtskeletwand te beperken. In de eerste plaats houdt de isolatie in de houtskeletwand de warmtestroom tegen.

Hoekaansluiting gipsplaten

In de hoekaansluiting tussen gipsplaten moet er een elastische voeg voorzien worden.