Houten draagstructuur hellend dak

De houten draagstructuur wordt geplaatst volgens de voorschriften van de stabiliteitsstudie, het lastenboek en de uitvoeringsplannen van de architect.

De houten draagstructuur draagt bij tot de stabiliteit van het hellend dak.

Aannemer daktimmer.

Om het dakvenster te kunnen plaatsen zal er een raveelconstructie in de draagstructuur van het hellend dak moeten gemaakt worden.


Tasanee Sonck - Student PBA Bouw

Naast de opbouw van een hellend met spanten, kan een hellend dak ook met gordingen worden opgebouwd of via een sarkingsysteem.