Drainage

De drainage, inclusief de noppenfolie, wordt geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant, het lastenboek en de uitvoeringsplannen van de architect.

Waterdicht aspect - De noppenfolie leidt het geïnfiltreerde regenwater en het grondwater naar de collectorbuis. De collectorbuis, omhult met grind/keien, laat het verzamelde grondwater vervolgens afvloeien. Hierdoor kan het water niet in de constructie indringen en worden de kelderwanden van grondwaterdruk ontlast. 

Aannemer ruwbouwwerken.


Enzo De Leener - Student PBA Bouw